Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Filozofii Przyrody


Cechą charakterystyczną Katedry Filozofii Przyrody jest uprawianie tej dyscypliny filozoficznej w ścisłym kontakcie z naukami przyrodniczymi. Prace badawcze Katedry dotyczą filozoficznych zagadnień kosmologii i podstaw fizyki. Filozoficznym motywem wyboru tej tematyki jest to, że kosmologia i podstawy fizyki prowadzą do najgłębszego zrozumienia fizycznej rzeczywistości. Kosmologia daje zrozumienie najbardziej globalne; podstawy fizyki najbardziej podstawowe. Jednym z ważnych pytań, na które nasze badania starają się odpowiedzieć jest pytanie o zmianę pojęć (takich jak: czas, przestrzeń indywiduum, prawdopodobieństwo) przy przejściu od poziomu makro do poziomu mikro i kosmologicznego. Takie podejście do filozofii przyrody jest wynikiem pewnego procesu historycznego. W Krakowie pierwszej połowy XX wieku istniała silna tradycja kontaktów filozofii z naukami empirycznymi (Garbowski, Heinrich, Metallmann, Chwistek, Zawirski...). Badania historyczno-merytoryczne tej tradycji stanowią kolejny rys Katedry Filozofii Przyrody. Chcemy zrozumieć własne korzenie i dalej na nich budować. Naturalną konsekwencją takiego podejścia jest krytyczna refleksja nad metodami stosowanymi w naukach przyrodniczych. Ale jest to swoiste podejście do filozofii nauki. Naukę staramy się badać przy pomocy metod wypracowanych przez naukę, np. stosując metodę układów dynamicznych do badania ewolucji naukowych teorii.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019