Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Bioetyki


Główne obszary badań: etyka fenomenologiczna D. v. Hildebranda, etyka personalistyczna K. Wojtyły i jego uczniów, etyka i bioetyka personalistyczna inspirowana arystotelizmem i tomizmem oraz aksjologią fenomenologów, bioetyka i etyka medyczna angloamerykańska, europejska i polska.

Przy katedrze rozwija się bioetykę personalistyczną i przeprowadza się krytykę innych propozycji bioetyki. Ujawnia się konsekwencje posługiwania się błędnymi założeniami epistemologicznymi, antropologicznymi i etycznymi w formułowaniu ogólnych i szczegółowych norm moralnych dotyczących początku, trwania i końca życia ludzkiego.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019