Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Metafizyki


Naukę i filozofię (ze szczególnym uwzględnieniem metafizyki) łączy złożona relacja. Obie zdają się dążyć do tego samego celu, którym jest wyjaśnienie natury rzeczywistości. Jednak sposób, w jaki starają się osiągnąć wyznaczony cel, jest odmienny. W nauce nacisk położony jest na sprawdzanie proponowanych wyjaśnień i teorii, w metafizyce liczą się bardziej spójne hipotezy i wyjaśnienia aniżeli doświadczalne potwierdzenia. Rożnica metod nie wystarcza jednak do określenia specyfiki obu dziedzin, które po latach spięć i trudnych oddziaływań wydają się być na siebie skazane. Z tego powodu charakter badań i dydaktyki, które prowadzimy w ramach katedry najlepiej oddaje hasło: Metafizyka i obrzeża. Zajmujemy się wielkimi problemami metafizycznymi, lecz staramy się umieścić je w kontekście szeroko rozumianej kultury, w której nauki przyrodnicze również zajmują ważne miejsce. W dydaktyce ukazujemy ponadczasową ważność metafizyki bytu, która - w świetle prowadzonych badań - zwycięsko odpiera nowożytne i współczesne ataki.

Skład katedry

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019