Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Historii i Filozofii Nauki


Filozoficzna refleksja nad nauką obecna jest na Wydziale Filozoficznym od samego początku jego istnienia dzięki działalności Józefa Życińskiego i Michała Hellera. Wspomniana tradycja badawcza ukształtowała specyfikę antysystemowego i niefundacjonistycznego filozofowania skupionego na klasycznych filozoficznych problemach przejawiających się w nauce, a szczególnie na jej aspektach ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych. Ważną rolę w działalności badawczej odgrywała zawsze refleksja nad relacjami nauka-wiara, decydując o specyfice profilu uprawianej tu refleksji filozoficznej (wspomnijmy tu choćby oryginalną koncepcję „teologii nauki”). Inną ważną tradycją jest osadzenie refleksji filozoficznej w kontekście badań z zakresu historii nauki. Historia nauki pełni względem filozofii nauki funkcję propedeutyczną, jest źródłem ważnych argumentów dotyczących nauki, jak i pozwala na specyficzne „testowanie” filozoficznych koncepcji.

W najnowszych badaniach podejmowane są m.in. próby ujęcia przemian metodologicznych w najnowszej nauce (m.in. spowodowane rewolucją informatyczną w nauce). Podejmujemy również aktualne zagadnienia związane z namysłem nad technonauką oraz nad kulturowym znaczeniem nauki, wskazując przy tym na niewystarczalność i ograniczony charakter ujęć socjologicznych. Prowadzimy również od wielu lat badania nad niesłusznie zapomnianym polskim wkładem do historii i filozofii nauki, dzięki czemu taka specyficzna działalność jest doceniana również przez historyków filozofii polskiej.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019