Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Koło Naukowe

Koło Naukowe Studentów Filozofii

Prezes: Klaudia Miśkowicz
V-ce prezes: Anna Smoleń
Skarbnik: Bartosz Jaźwa

Opiekun naukowy: dr Joanna Barcik

Adres e-mail: knsf.upjp2@gmail.com

Bieżące informacje: https://www.facebook.com/knsf.upjpii/

 

Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII funkcjonuje przy Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie od 1995 roku. Składa się z sekcji o wybranych tematykach filozoficznych; w każdej z nich na regularnych spotkaniach studenci ogniskują myśl wokół danego zagadnienia, często we współpracy z zaproszonym opiekunem naukowym. Koło posiada własny pokój (nr 5) mieszczący się w przyziemiach budynku przy ulicy Bernardyńskiej 3. Znajduje się w nim stale rosnąca biblioteka, z której członkinie i członkowie mogą wypożyczać książki. Oprócz stałych spotkań, KNSF organizuje konferencje, debaty, wyjazdy naukowe oraz wykłady i spotkania z przedstawicielami świata nauki, patronuje także rocznikowi naukowemu Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki.

 

Osoby działające w innych organizacjach studenckich z całej Polski zapraszamy do wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

 

WYRÓŻNIENIA ZDOBYTE PRZEZ KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW FILOZOFII UPJPII:

– 1. miejsce dla Koła w konkursie organizacji studenckich „StRuNa” pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w kategorii „Koło Naukowe roku 2011”)
– wyróżnienie dla konferencji „Racjonalność Boga?” z 2010 r. w konkursie organizacji studenckich „StRuNa” pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

SEKCJE

Aby założyć nową sekcję zajmującą się wybraną tematyką,wystarczy zgłosić się do prezesa Koła, Łukasza Mazura (ldm.poczta@gmail.com), z podaniem wskazującym opiekuna naukowego oraz zawierającym listę członków (z wyróżnieniem przewodniczącego i zastępcy) – wzór podania jest dostępny do wglądu w siedzibie Koła. By dołączyć do istniejącej już sekcji, należy skontaktować się z jej przewodniczącym. Harmonogram spotkań jest na bieżąco aktualizowany na stronie Koła na facebooku.

 

  • Sekcja Zdanie po zdaniu

Opis: Wyróżnia nas metoda. Analizujemy dzieła wielkich filozofów, biorąc na warsztat całe książki (nie fragmenty), czytamy od pierwszego zdania do ostatniego, analizując każde z nich. Obecnie zajmujemy się filozofią niemiecką, Kantem, następnie Heglem i Husserlem. Opiekunem sekcji jest ks. dr Marek Sołtysiak.

Strona: https://www.facebook.com/groups/1597848770538535

  • Sekcja Filozofii Chrześcijańskiej

Opis: W ramach Sekcji Filozofii Chrześcijańskiej tworzymy nietypową przestrzeń dyskusji, konfrontując myślenie filozoficzne z doktryną. Dotychczas omawialiśmy: problem człowieka jako obrazu Boga, zjawisko doświadczeń mistycznych, źródła ateizmu, problem Trójcy Świętej oraz kwestie związane z modlitwą, złymi duchami i aniołami. Opieramy się na tekstach filozofów chrześcijańskich, mistyków oraz ateistów, odwołując się nadto do greckiego tekstu Nowego Testamentu. Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: knfilozofiach@gmail.com lub dołączenie do grupy na FB: Koło Naukowe FCh. Opiekunem sekcji jest o. dr Wojciech Gródek OFM.

Strona: https://www.facebook.com/groups/674295962687573

  • Sekcja Estetyki

Opis: Sekcja estetyki założona została z myślą o wyjściu poza tekst, ku medium obrazu, filmu itp. W sztuce szukamy nie tyle kategorii opisujących spotkanie człowieka z dziełem czy struktury ich relacji, co narzucającego się w sposób oczywisty intelektualnego ładunku oraz jego związku z formą, w jakiej dzieło zostaje zaprezentowane. Sekcja aktualnie skupia się na kinematografii. Na bieżąco oglądamy i dyskutujemy na temat: Pi, Her, Dr Strangelove, Męczeństwo Joanny D'arc, Siódma pieczęć, Valhalla Rising, Field in England, Odyseja Kosmiczna. Opiekunem sekcji jest ks. dr Marek Sołtysiak.

Strona:

  • Sekcja Tischnerowska

Opis: Sekcja powstała z chęci rozwijania myśli ks. Józefa Tischnera właśnie na Wydziale Filzoficznym UPJPII – ks. Józef Tischner był bowiem jego pierwszym dziekanem, tworzył podwaliny mysi filozoficznej charakterystycznej dla Wydziału. W trosce o rozwój jego myśli, z której można czerpać wiele inspiracji, zrodził się pomysł, by pochylić się nad jego tekstem pt. „Spór o istnienie człowieka”. Celem Sekcji Tischnerowskiej jest pogłębienie refleksji dotyczącej jego myśli, a także rozwój umiejętności analizy tekstu i dyskusji.

Strona: sekcja nie posiada własnej strony, wszelkie informacje na stronie koła: https://www.facebook.com/knsf.upjpii/

Opiekunem sekcji jest ks. dr Miłosz Hołda.

 

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018