Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Filozofia a dialog międzyreligijny - wykład monograficzny o. prof. J.A. Kłoczowskiego

Prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP

 

FILOZOFIA A DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY

Wykład monograficzny

semestr letni r.ak. 2018/19

Klasztor Dominikanów, Stolarska 12, sala św. Alberta, środy, godz. 15.00 – 16.30, początek 6 marca

 

Filozofia od Greków i starożytnych chrześcijan zmaga się z religią! Przechodzi od prób negacji Boga poprzez przemianę religii w filozofię (bądź odwrotnie) do prób rozumienia religii i jej istoty. Poważnym problemem, szczególnie w naszej epoce globalizacji, jest wielość i różnorodność tradycji religijnych, tak że „filozofia religii” staje się bardziej „filozofią religii świata” (w liczbie mnogiej). Wykład będzie próbą krytycznej analizy wybranych prób jakie podejmowali filozofowie zmagający się z tym tematem. Horyzontem tej debaty jest problem bardzo praktyczny: czy wielość prowadzi do wojny czy do wzajemnego szacunku bądź nawet wzajemnego rozumienia a nawet dialogu?

1.Jeden Bóg (Real an-sich) – różne religie („przewrót kopernikański” Johna Hicka)

2.Sed contra - Karl Barth: chrześcijaństwo nie jest religią?

3. Systematyka tradycji religijnych – religia archaiczna (dziś)

4. Systematyka tradycji religijnych – religie mistyczne (Daleki Wschód)

5. Systematyka tradycji religijnych – monoteizm biblijny i jego krewni

6. I. Kant: religia filozoficzna versus wyznania religijne

7. Hegel i odysea D(d)ucha

8. M. Scheler: żadna nowa religia!

9. M. Bergson: religia statyczna i dynamiczna

10. Kryteria porównania(1): ontologia, etyka, mistyka

11. Kryterium porównania(2): antropologia i jej konsekwencje

12. Co religie myślą o tym co wymyślili filozofowie?

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019