Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Sprawiedliwość w życiu publicznym 29-30 X 2018

Katedra Etyki

Wydział Filozoficzny

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zapraszają do udziału w XI. konferencji naukowej z cyklu:

Etyka i życie publiczne”

Temat przewodni:

Sprawiedliwość w życiu publicznym

29-30 października 2018 (poniedziałek-wtorek)

Kraków, ul Bernardyńska 3

Konferencje z cyklu „Etyka i życie publiczne” corocznie podejmują zagadnienia, które w sposób szczególny dotyczą ważnych i aktualnych problemów etycznych oraz ich obecności w życiu publicznym. Dotychczas badaliśmy m.in. wolność i władzę, kłamstwo, równość, chciwość, zaufanie, nienawiść, uczciwość, rzetelność, prawo i moralność. Rok 2018 jest rokiem wielu jubileuszów, 100-lecie odzyskania niepodległości, 40-lecie wyboru patrona naszego uniwersytetu na papieża a także 700-lecie konsekracji Sanktuarium „Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej” w Piekarach Śląskich. W tym wyjątkowym roku chcemy zaproponować Państwu naukową debatę na temat sprawiedliwości w życiu publicznym. Przy naszym Wydziale powołano w tym roku Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, które obejmie patronatem tę konferencję.

Zapraszamy do filozoficznej analizy pojęcia sprawiedliwości w odniesieniu do różnych sfer życia publicznego: gospodarki, mediów, nauki, polityki i innych. Chcemy podjąć próbę odpowiedzi na pytania o to, czym jest sprawiedliwość, jak należy ją rozumieć i w jaki sposób funkcjonuje idea sprawiedliwości w życiu społecznym? Przyjrzymy się kluczowym sferom życia publicznego i zastanowimy jak się w nich objawia sprawiedliwość rozdzielcza i sprawiedliwość proporcjonalna. Zastanowimy się razem nad koncepcją sprawiedliwości zawartą w Katolickiej Nauce Społecznej. Zachęcamy, bo w roku jubileuszu wyboru Jana Pawła II na papieża podjąć refleksję na temat jego wkładu w myślenie o sprawiedliwości. Czy sprawiedliwość jest tylko nierealnym ideałem, czy też może być fundamentem programu społecznego, realizowanego w życiu publicznym? W jaki sposób należałoby organizować społeczeństwo aby zapewnić dostęp do bezpiecznego życia i pełnego rozwoju każdemu z nas? Kim jest człowiek sprawiedliwy? Czy można oraz czy warto być sprawiedliwym we współczesnym świecie? To kilka z wielu istotnych kwestii, nad którymi chcemy się wspólnie zastanowić.

Program konferencji znajduję się w załączonym pliku PDF. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wysłuchania referatów i dyskusji!

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019