Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Sprawiedliwość w życiu publicznym

Katedra Etyki

Wydział Filozoficzny

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zapraszają do udziału w XI. konferencji naukowej z cyklu:

Etyka i życie publiczne”

Temat przewodni:

Sprawiedliwość w życiu publicznym

29-30 października 2018 (poniedziałek-wtorek)

Kraków, ul Bernardyńska 3

Konferencje z cyklu „Etyka i życie publiczne” corocznie podejmują zagadnienia, które w sposób szczególny dotyczą ważnych i aktualnych problemów etycznych oraz ich obecności w życiu publicznym. Dotychczas badaliśmy m.in. wolność i władzę, kłamstwo, równość, chciwość, zaufanie, nienawiść, uczciwość, rzetelność, prawo i moralność. Rok 2018 jest rokiem wielu jubileuszów, 100-lecie odzyskania niepodległości, 40-lecie wyboru patrona naszego uniwersytetu na papieża a także 700-lecie konsekracji Sanktuarium „Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej” w Piekarach Śląskich. W tym wyjątkowym roku chcemy zaproponować Państwu naukową debatę na temat sprawiedliwości w życiu publicznym. Przy naszym Wydziale powołano w tym roku Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, które obejmie patronatem tę konferencję.

Zapraszamy do filozoficznej analizy pojęcia sprawiedliwości w odniesieniu do różnych sfer życia publicznego: gospodarki, mediów, nauki, polityki i innych. Chcemy podjąć próbę odpowiedzi na pytania o to, czym jest sprawiedliwość, jak należy ją rozumieć i w jaki sposób funkcjonuje idea sprawiedliwości w życiu społecznym? Przyjrzymy się kluczowym sferom życia publicznego i zastanowimy jak się w nich objawia sprawiedliwość rozdzielcza i sprawiedliwość proporcjonalna. Zastanowimy się razem nad koncepcją sprawiedliwości zawartą w Katolickiej Nauce Społecznej. Zachęcamy, bo w roku jubileuszu wyboru Jana Pawła II na papieża podjąć refleksję na temat jego wkładu w myślenie o sprawiedliwości. Czy sprawiedliwość jest tylko nierealnym ideałem, czy też może być fundamentem programu społecznego, realizowanego w życiu publicznym? W jaki sposób należałoby organizować społeczeństwo aby zapewnić dostęp do bezpiecznego życia i pełnego rozwoju każdemu z nas? Kim jest człowiek sprawiedliwy? Czy można oraz czy warto być sprawiedliwym we współczesnym świecie? To kilka z wielu istotnych kwestii, nad którymi chcemy się wspólnie zastanowić.

Zapraszamy do wygłaszania referatów oraz do dyskusji.

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem i abstraktem wystąpienia w języku polskim lub angielskim (max. 2000 znaków) prosimy nadsyłać do 02.10.2018r. Planowany czas wystąpienia 20 minut. Języki konferencji: polski i angielski. Po wystąpieniach organizatorzy przewidują czas na dyskusję. Opłata konferencyjna: 350 zł (obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady). Pozostałe informacje zostaną przekazane drogą mailową po przyjęciu zgłoszenia. O przyjęciu referatu poinformujemy do 05.10.2018r. W 2019 roku planowana jest publikacja specjalnego numeru czasopisma „Logos i Ethos” poświęconego sprawiedliwości w życiu publicznym.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Adres do korespondencji:

dr Jakub Synowiec

jakub.synowiec@upjp2.edu.pl

Katedra Etyki

Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie

ul. Kanonicza 9

31-002 Kraków

Kierownictwo naukowe konferencji:

Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

 

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018