Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

V Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne dla Młodzieży

Czego uczą nas filozofowie?

V Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne dla Młodzieży

W drugim semestrze roku akademickiego 2017/2018 Wydział Filozoficzny UPJPII już po raz piąty organizuje interdyscyplinarne warsztaty filozoficzne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, która chce poznać nowe, często nieznane oblicza i zastosowania filozofii. Warsztaty posłużą wzbogaceniu wiedzy i poszerzeniu horyzontów uczestników, a zatem mogą stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Ponadto, warsztaty będą okazją do zapoznania się ze środowiskiem akademickim. Ich celem jest uświadomienie, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warsztaty odbywają się w internecie za pomocą platformy e-learningowej, dlatego zapraszamy uczniów z całej Polski. Możecie wziąć w nich udział w najbardziej dogodnej dla Was porze dnia, platforma edukacyjna jest dostępna przez cały czas. Warsztatom towarzyszy konkurs. Nagrodą główną dla osób, które najlepiej rozwiążą zadania konkursowe są indeksy na studia licencjackie na kierunku Filozofia na Wydziale Filozoficznym UPJPII. Dla zwycięzcy przewidziano dodatkowo, w przypadku podjęcia studiów w roku zdania matury, stypendium na pierwszym roku filozofii na Wydziale Filozoficznym UPJPII w wysokości 500 zł miesięcznie. Dla osoby, która zajmie drugie miejsce, przewidziano analogiczne stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie, a w przypadku trzeciego miejsca – 100 zł. Pulę nagród uzupełniają nagrody rzeczowe i książkowe. Szczegóły w pliku „regulamin”. Wszystkim uczestnikom wydane będą zaświadczenia potwierdzające udział w konkursie. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-koordynatorzy warsztatów w danej placówce. Dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, przewidziana jest nagroda w postaci cennych publikacji edukacyjnych dla szkolnej biblioteki (wybieranych w porozumieniu ze szkołą).

Cały projekt składa się z następujących etapów:

Do 3 lutego 2018 r. – Zapisy uczestników warsztatów poprzez przesłanie zgłoszenia na
e-mail: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno obejmować: imię
i nazwisko ucznia; e-mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

Uczestnicy warsztatów otrzymują drogą e-mailową login i hasło do swojego indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania z niej.

Od 10 lutego do 17 marca 2018 r. – Uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamieszczonego na platformie zestawu materiałów dydaktycznych (w formie tekstów, filmów, prezentacji, quizów) z zakresu wymienionych poniżej zagadnień
i zobowiązani są do wykonania zadań załączonych do trzech z nich – każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują! Za zadania konkursowe w każdym temacie można uzyskać 0-20 punktów.

Do 24 marca 2018 r. – Organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania i wybierają najlepsze prace.

7 kwietnia 2018 r. – Finał warsztatów połączony z dniem otwartym. Finaliści konkursu biorą udział w ostatnim etapie, który będzie polegał na analizie losowo wybranego fragmentu tekstu filozoficznego. Etap ten nie zakłada żadnej wcześniejszej wiedzy z filozofii, oceniana będzie samodzielność, rzetelność i kreatywność odpowiedzi.

 

więcej informacji: warsztaty.filozofia.upjp2.edu.pl

 

 

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019