Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

"Godność osoby ludzkiej - dar i zobowiązanie" 19 VI 2017

 

Wydział Filozoficzny Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polskie Towarzystwo Filozofii Religii

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

oraz

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

zapraszają na

krakowskie otwarte sympozjum naukowe

Godność osoby ludzkiej

 – dar i zobowiązanie

w 75. rocznicę śmierci Edyty Stein w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau

męczennicy, świętej Kościoła Katolickiego i Patronki Europy

 

19 czerwca 2017 r.

aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

przy ul. Bernardyńskiej 3

program:

8.45-9.15 Jarosław Jagiełło, Poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą - droga Edyty Stein do Auschwitz-Birkenau.

9.15-9.45 Karol Tarnowski, Filozofia osoby Edyty Stein
9.45-10.15 Jan Kiełbasa, Edyty Stein czytanie Tomasza. Inspiracje, studia, przekłady
10.15-10.45 Tadeusz Gadacz, Stein - tomistka czy augustynistka?
10.45-11.15 Jan Andrzej Kłoczowski OP, Epistemologia tajemnicy

 

11.15-11.45 dyskusja

11.45-12.15 przerwa kawowa

 

12.15-12.45 Justyna Miklaszewska, Godność człowieka w koncepcji Immanuela Kanta a doświadczenie Auschwitz

12.45-13.15 Piotr Janik SJ, Wolna wola jako wyzwanie

13.15-13.45 Jadwiga Guerrero van der Meijden, Antropologia filozoficzna Edyty Stein a pytanie o godność człowieka

13.45-14.15 Manfred Deselaers, O przynależności do narodu według Edyty Stein

14.15-14.45 dyskusja

 

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019