Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Coaching - nowa specjalność na Filozofii

OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności coaching (Studia Uzupełniające Magisterskie na kierunku Filozofia) jest przygotowanie studentów do prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych w oparciu o standardy największej i najstarszej na świecie organizacji coachingowej International Coach Federation. Studenci poznają 11 kluczowych kompetencji coacha oraz Kodeks Etyczny ICF. W trakcie ćwiczeń nauczą się skutecznie pracować według tych standardów z przyszłymi klientami. Wykłady, e-learning, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty i debaty pozwolą wejść uczestnikom zajęć na drogę pogłębiania swojej świadomości, poznawania siebie, swoich mocnych i słabych stron oraz świadomej pracy nad własnym rozwojem. To niebagatelne doświadczenie będzie oparte i zakorzenione w filozofii.

Pomysłodawcą i prowadzącą zajęcia z coachingu jest  dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha, akredytowany na poziomie PCC coach International Coach Federation. Zajęcia są prowadzone również przez coachów ACC ICF. Uczestniczenie w zajęciach i ukończenie studiów umożliwia uzyskanie akredytacji ICF na poziomie ACC tzw. drogą portfolio, po spełnieniu innych wymogów formalnych – patrz www.coachfederation.com

Studia trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra filozofii, specjalność coaching. Warunkiem uruchomienia specjalności jest wybranie jej przez minimum 5 osób po pierwszym semestrze studiów.

Przykładowe przedmioty: Kompetencje coachingowe, Narzędzia coachingowe, Etyka w coachingu, Historia etyki, Prowadzenie praktyki coachingowej, Filozofia Społeczna, Filozofia człowieka. Program studiów magisterskich znajduje się w tym pliku. Pierwszy semstr zajęć dla słuchaczy specjalności jest opisany na pierwszej stronie a pozostałe semestry na stronie 6.

Studia są objęte programem filozofiapo30 który zawiera szereg ułatwień dla osób pragnących pogodzić dzienne studiowanie filozofii z pracą zawodową.

Zachęcamy do polubienia profilu specjalności na Facebooku.

REKRUTACJA na rok akademicki 2017/2018

Zapraszamy na główną stronę rekrutacji: kierunek filozofia

Osoby zainteresowane studiowaniem na specjalności coaching prosimy o rekrutowanie się na studia uzupełniające magisterskie (studia drugiego stopnia) na kierunku filozofia, tryb dzienny. Wybór specjalności następuje po pierwszym semestrze studiów.

Daty:
II nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r., do godz. 10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 26 września 2017 r., godz. 15.00
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 27 września 2017 r. do 28 września 2017 r.
• ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r., godz. 15.00

Wymagania dla kandydatów: ukończone studia I stopnia (licencjackie) lub wyższe. O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku filozofia decyduje ocena z dyplomu ukończenia dowolnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018