Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Dorobek pracowników WF

Niniejszy spis publikacji pracowników Wydziału Filozoficznego PAT jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu „Filozofia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Studium historyczno-analityczne obejmujące lata 1976-1991”. W chwili obecnej bibliografia liczy około 3000 pozycji. Dokładny spis publikacji, obrazujący rangę i znaczenie Wydziału Filozoficznego dawnej Papieskiej Akademii Teologicznej, z pewnością posłuży w dalszych pracach badawczych nie tylko studentom i pracownikom dzisiejszego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ale także całej społeczności akademickiej. Wszelkie uwagi na temat spisu, w tym informacje o brakujących publikacjach, można zgłaszać drogą elektroniczną: kamil.trombik@gmail.com

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019