Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Podyplomowe Studia Nauka i Religia

NASZ SEKRETARIAT:

Kierownik Studiów: Ks. dr hab. Wojciech Grygiel

Sekretarz Studiów: mgr Anna Wojewoda

Tel: 12 370 86 09

e-mail: anna.wojewoda@upjp2.edu.pl

ul. Kanonicza 9, pok. 203
31-002 Kraków

GODZINY PRZYJĘĆ STRON

poniedziałek: 12.00-16.00
wtorek: 10.00-14.00
środa: 9.00-11.00


KRÓTKI OPIS STUDIÓW...

Celem podyplomowych studiów „Nauka i Religia” jest stworzenie Areopagu myśli – miejsca intelektualnego spotkania wielu środowisk z różnych dziedzin wokół zagadnienia wiary. Termin „Areopag” jest nawiązaniem do starożytnej funkcji tego miejsca jako ówczesnego ośrodka kulturalnego, gdzie myśliciele wymieniali konstruktywnie swe poglądy, co umożliwiało rozwój myśli ludzkiej. W kontekście relacji nauki i religii, „Areopag” jest nawiązaniem do biblijnej sceny zawartej w Dziejach Apostolskich opisującej spotkanie św. Pawła z ówczesnymi filozofami ateńskimi (Dz 17,18a.19. 22–34a).

Proponowane studia zmierzają do stworzenia takiej intelektualnej przestrzeni, która dzięki wsparciu kompetentnych filozofów, teologów i naukowców, dają szansę na stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumienia. Dzięki temu ludzie wierzący mogli będą dostrzec, że dokonania współczesnych nauk nie są sprzeczne z systemem wierzeń, a naukowcy mogli przekonać się, że ich praca wykracza poza nurt rozważań naukowych i specjalistycznych, wychodząc ku głębszym pytaniom o sens życia i Wszechświata, Studia podyplomowe „Nauka i Religia” skierowane są zarówno do przedstawicieli nauk ścisłych, jak i humanistycznych, gdyż oferują przedmioty obieralne według własnych zainteresowań. Mają one także pomóc w wytwarzaniu płaszczyzny dyskursu, umożliwiającej dialog ludziom z odległych nawet na pozór środowisk.

Celem studiów jest uformowanie ludzi-mostów, którzy będąc specjalistami we własnej dziedzinie, posiadają również realne kompetencje w dziedzinach dotąd nieznanych lub nierozumianych.


PROGRAM STUDIÓW


METODA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia będą prowadzone metodami:

– wykładów z przedmiotami obieralnymi

– paneli dyskusyjnych

– przez platformę nieformalnych spotkań – Areopagu myśli

– warsztatów

– seminarium naukowego

– konferencji

– e-learningu

– forum internetowego

Przedmioty obieralne dla naukowców (z teologii):

Wprowadzenie teologii

Wprowadzenie do filozofii

Wprowadzenie do biblistyki

Przedmioty obieralne dla teologów (z nauk):

Wprowadzenie do ewolucjonizmu

Wprowadzenie do kosmologii

Wprowadzenie do nauk kognitywnych

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017